• bardzo oszczędny rozpuszczalnik do mycia pistoletów lakierniczych po lakierowaniu produktami wodorozcięczalnymi
  • do umycia pistoletu potrzeba tylko 100 ml rozpuszczalnika
  • po użyciu pozostaje tylko 10% odpadów

Kod

Opis

Pojemność

BTC 80

wodny rozpuszczalnik do mycia pistoletów

20 L